Dokument och blanketter för Stenspräckning

För viss spräckning och förvaring av spräckningsprodukter krävs det tillstånd. Nedan finner du gällande ansökningsblanketter.


Spräckning i detaljplanelagt område


Ansökan om förvaring och eller förvärvstillstånd

 

Anslag om stenspräckning

Riskanalys

Riskbedömning vid användning av Simplex

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex

Eller ring 0513 – 722 82 för rekommendation av entreprenörer i ditt område