Dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Power Tools AB har i domstol drivit flera processer mot polisen gällande uttag av ansökningsavgift för tillstånd att spräcka sten & berg inom detaljplan. För ett tag sedan vann Power Tools i Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta innebär att polisen endast får ta ut en avgift på 1350kr oavsett hur många personer i ett företag som ansökan avser.

Historik 

Polisen har utav någon anledning ansett att avgiften för att spräcka sten & berg ska tas ut per person i ett företag till skillnad mot tillståndet för sprängning, där endast en avgift har tagits ut för företaget oavsett hur många medsökande som funnits med på ansökan.

Polisen har prövat denna fråga fem gånger i domstol och frågan har även prövats av rättsenheten i Göteborg en gång. I samtliga fall har Power Tools fått rätt i att endast en avgift  får tas ut. Power Tools har försökt få polisen att ge en förklaring till varför man endast har valt att pröva denna fråga vid ansökning om tillstånd för att spräcka sten & berg men aldrig prövat frågan på tillstånd för spränging. Polisen har inte velat ge någon förklaring till detta.

Viktigt  

För er som ansöker om tillstånd där flera personer i företaget innefattas av ansökan ska ni endast betala en avgift på 1350kr. Vid debitering av annan avgift ska ni överklaga detta och hänvisa till den dom som Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit. Domen finns att ladda ner HÄR

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex

Eller ring 0513 – 722 82 för rekommendation av entreprenörer i ditt område