Dokument och blanketter för Stenspräckning

För viss spräckning och förvaring av spräckningsprodukter krävs det tillstånd. Nedan finner du gällande ansökningsblanketter.


Spräckning i detaljplanelagt område


Ansökan om användning och eller förvärvstillstånd

Anslag om stenspräckning

Riskanalys

Riskbedömning vid användning av Simplex

Information om farligt gods och ADR

Föreskrifter AFS 2007:1

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex.

Eller kontakta respektive försäljningsområde ovan för rekommendation av entreprenörer i ditt område.