Simplex Stenspräcknings och Bergspräckningspatroner. Säkrare – Effektivare – Framtidssäkrad

Säkrare - Effektivare - Framtidssäkrad

Simplex Stenspräckning och Bergspräckning.jpg

SIMPLEX® – Ett världspatent


Den första Berg- & Stenspräckningspatronen  med separat tändare i världen.

Ett världspatent för framtiden. Säkrare, Effektivare, Framtidssäkrad.

Vibrationssäkert

Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukar metod än exempelvis konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och stenkast.

Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska stenspräckningspatroner, utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie patroner med separata tändare som vi kallar Simplex. Detta innebär för användaren, större säkerhet, bättre effekt och svarar upp mot framtida krav. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2 eller klass 3 tändare till patronen.

Det finns flera olika metoder i dag på marknaden när det gäller att spräcka sten eller berg. Till skillnad från exempelvis snigeldynamit och spräck-kilar så sker spräckningen med Simplex med omedelbar verkan.

Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning.  Stenspräckning används idag av Skanska, PEAB, NCC, Svevia samt flera tusen andra entreprenörer.

Vid köp av utrustning ingår leverans och utbildning där våra kompetenta utbildare levererar utrustningen och genomför utbildningen på plats. Utbildningen sker antingen hos kunden eller på plats hos Power Tools i Herrljunga, Stockholm eller Uppsala.


Laddning SIMPLEX


Tändapparat för Simplex inklusive väska.jpg

Tändapparat för Simplex inklusive väska

 • Det är inte nödvändigt att totalt stänga av ett helt arbetsområde och evakuera området inför varje spräckning.
 • Arbeten kan ske nära känsliga byggnader och platser.
 • Ingen märkbar dammbildning, därmed miljövänlig. Använd Simplex för en säker och bra arbetsmiljö.
 • Arbeten kan utföras i känsliga områden, som exempelvis inom tättbebyggt område, utan att flera av de problem som vanligen uppstår med explosiva sprängämnen behöver beaktas.
 • Inga särskilda fordon krävs för transport (1.4S).
 • Inga dyra förråd krävs för förvaring. Simplex har den lägsta klassningen för förvaring, begärlighetsgrad C, vilket är samma som för fyrverkerier. Tändarna har begärlighetsgrad B.
 • Vid ordentlig täckning – inga stenkast, vilket minimerar risk för person eller materialskador. Patronerna finns i laddning om 4, 8, 15, 30, 45 och 75 gram.
 • En 15 grams Simplexpatron spräcker ungefär 1m3 frilagd sten i ett antal bitar.
 • Högsta laddningen i ett borrhål är begränsat till 75 gram. Vid användning av mer än 75 gram per borrhål gäller hela AFS för sprängarbete.
 • Hål kan borras och laddas oberoende av lutning (vågräta hål).
 • Vid innehav av sprängkort kan produkten både seriekopplas och skjutas i intervall annars enbart seriekopplas.
 • Vi levererar och utbildar direkt hos kunden eller hos Power Tools i Herrljunga, Stockholm eller Uppsala.
 • Patronerna är vattentäta och kan användas under vatten.

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex.

Eller kontakta respektive försäljningsområde ovan för rekommendation av entreprenörer i ditt område.