Spräckning i berg

Power Tools AB meddelar att de i förvaltningsrätten fått rätt mot Polisen gällande tillstånd att spräcka berg i detaljplanerat område. Under april månad 2017 fattade Polisen ett beslut om att man inte längre skulle få tillstånd att spräcka berg i detaljplanelagt område utan endast sten, skut och block med hänvisning till ett promemoria som Arbetsmiljöverket gav ut i mars 2016. Power Tools  har hävdat på att detta PM har varit felaktigt och en ren lagomskrivelse.  Den dom som nu förvaltningsrätten utkommit med ger Power Tools rätt i att detta PM är just en ren lagomskrivelse och att det är lagtexten som gäller i AFS2007:1  vilket innebär att man som Power Tools hela tiden hävdat får spräcka berg med Power Tools utbildning.

Utdrag från domen, se nedan

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex

Eller ring 0513 – 722 82 för rekommendation av entreprenörer i ditt område