Spräckning i berg

Vissa företag i branschen hävdar att det är krav på ”sprängkort” för att spräcka berg med krutdrivna verktyg, detta är direkt felaktig information. Det finns inga krav på ”sprängkort” vid varken sprängning eller spräckning! ”Sprängkort” typ A och B är ett fenomen framtaget av privata aktörer på marknaden och som blivit vedertaget i branschen. Det som myndigheterna kräver är erforderlig kunskap inom området vilket är arbetsgivarens ansvar att se till att den som utför arbetet har.

Utdrag från MSB:s websida

“45. Måste en privatperson som ska spränga ha ett sprängkort?

Svar: En privatperson som ska spränga åt sig själv behöver inte något sprängkort. Han behöver dock bevisa att han har lämplig kompetens att hantera sprängämnen för att beviljas tillstånd till förvärv, förvaring och överföring av sprängämnena. Ett sprängkort är då ett bra bevis på att man har de kunskaper som behövs. Sprängkortet är däremot inte ett krav enligt några regler, det är ett bevis på en lämplig utbildning.

Vid sprängarbeten ska en sprängarbas utses. Sprängarbasen ska dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning (motsvarande kraven för sprängkort) och minst ett års praktik från sprängarbeten (AFS 2007:1 6 §). Det är alltså inte tvunget att ha ett sprängkort om man på annat sätt kan visa att man har den teoretiska kunskapen. De allra flesta skaffar förstås sprängkortet som är en bra och allmänt accepterad dokumentation av kunskaperna.

Tryck HÄR för att komma till MSB:s sidan.

 

Behörighet. (Denna text är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida)

En sprängarbas ska ha dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning samt minst ett års praktik från sprängarbete. Vanligast är att sprängarbasen har ett så kallat sprängkort. För att få detta krävs att man har gått utbildningen ”Grundkurs i Sprängteknik”. Man ska också ha minst 1 års praktik inom området under de senaste 5 åren. Ett sprängkort är giltigt i 10 år och måste sedan förnyas. Det är arbetsgivarens ansvar att sprängarbasen repeterar och förnyar sina kunskaper.

Sprängkort utdelas i två klasser: Klass A ger behörighet för all yrkesmässig sprängning.
Klass B gäller för sprängning av mindre komplicerat slag, till exempel sönderdelning av fältstenar, betongblock, skut och klenhålsspränging.

Det är inte tvunget att ha ett sprängkort om man på annat sätt kan visa att man har den teoretiska kunskapen. Det delas egentligen inte ut något tillstånd för att vara sprängarbas, mer än att det ställs krav på utbildning och praktisk erfarenhet och detta ska kunna intygas.

Besök Arbetsmiljöverkets hemsida och läsa mer där. Till Arbetsmiljöverket

Med Power Tools utbildning som innefattar både den teoretiska och den praktiska delen du behöver för att spräcka i berg kan du som arbetsgivare känna dig trygg med att intyga att dina anställda som utför arbeten på berget har den kunskap som krävs. Ett bevis på denna kompetens är det spräckkort som Power Tools utfärdar efter genomgången utbildning.

För mer information tryck HÄR

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex

Eller ring 0513 – 722 82 för rekommendation av entreprenörer i ditt område