Spräckning i utmanande miljöer med Simplex spräckpatroner

Berg- och stenspräckning


Power Tools levererar marknadsledande lösningar för spräckning av berg, sten och betong. Vi jobbar endast med väl utvalda varumärken för säkert och effektivt entreprenadarbete!

Berg- och stenspräckning


Power Tools levererar marknadsledande lösningar för spräckning av berg, sten och betong. Vi jobbar endast med väl utvalda varumärken för säkert och effektivt entreprenadarbete!

Simplex® Berg- & Stenspräckningspatroner

Världspatenterad lösning med separat tändare

Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska Berg- & Stenspräckningspatroner. Utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie Simplexpatroner för Stenspräckning och Bergspräckning med separata tändare. Att frakta och hantera patronerna utan tändaren i patronen ser vi som lika självklart som att man inte fraktar dynamit med tändaren applicerad. Separata tändare innebär större säkerhet, bättre effekt, och svarar upp mot framtida krav när det gäller sten- och bergspräckning.

En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2 eller en trögare klass 3 tändare till patronen, vilket man inte göra med vår tidigare patron med inbyggd tändare. När man arbetar med Simplexsystemet kan man upprätthålla en nollvision i olyckstillbud och skador på byggnader, fastigheter och personal.

Simplex stenspräckningspatroner

Utbildningar

Utbildningen består av två delar, en praktisk och en teoretisk. Den praktiska delen omfattar borrning, laddning och skjutning. Alla säkerhetsaspekter och riskanalyser ingår. Den teoretiska delen består av genomgång av aktuella lagar och regler, diskussioner och avslutas med ett teoretiskt test.

Läs mer om utbildningar här →

Frågor och svar

Spräckning och sönderdelning av berg och sten är ofta förenat med många frågor. Exempelvis kan man som entreprenör behöva överväga det mest effektiva sättet att sönderdela sten i utmanande miljöer. Även som privatperson kan man dock ha frågor. Till exempel om man ser att grannen spräcker eller spränger berg och sten på tomten. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren!

Läs mer om frågor och svar här →

Sten- och bergspräckare är numer ett erkänt yrke!

I januari 2021 erhöll Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) ett beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) att kvalifikationen ”Sprängarbas – Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter i berg, block och sten” inplaceras på nivå 4 inom Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Beslutet innebär att SEBO ska granska de utbildningsföretag som önskar få sin utbildning för mindre komplicerat slag av sprängarbete med deflagrerande produkter godkänd för en nivåplacering enligt SeQF.

De kunskaper och kvalifikationer som krävs för att på ett säkert sätt arbeta som sprängarbas med deflagrerande produkter formaliseras av MYH.

Power Tools utbildningar är granskade och godkända för en nivåplacering enligt SeQF.

Läs mer om kvalifikationen på SEBO
SEBO är godkänd utfärdare enligt SeQF. Sprängarbas för mindre komplicerat slag (svenskasebo.se)

Användningsområden

Vid anläggning av villatomter eller pooler i villaträdgårdar händer det ofta att man stöter på sten eller berg. Oftast ligger den tänkta byggnaden eller poolen i nära anslutning till fastigheten och även till grannfastigheter. Då Simplex spräckningspatroner skapar knappt mätbara vibrationer krävs det oftast, till skillnad från vid sprängning, inga dyra besiktningar av kringliggande fastigheter. En annan fördel med Simplex är att säkerhetsavståndet endast är 30 meter, inga större avspärrningar krävs vid arbete med sten- och bergspräckning.

Läs mer detaljerat om Simplex användningsområden här!

Hydraulisk spräckning

Power Tools har, förutom Simplex, även högkvalitativa produkter för hydraulisk berg- och stenspräckning i sortimentet. Vi ser hydrauliska spräckverktyg som ett starkt tillskott till alla typer av entreprenadarbete. Man vet inte vad som gömmer sig under marken och med hydrauliska spräckare från Hirado eller Kilrox är du väl utrustad att möta de flesta utmaningarna. Att komplettera verktygsparken med spräckverktyg från Hirado eller Kilrox ger dig möjlighet att fort hantera större stenar på egen hand vid de tillfällen där sprängning absolut inte är ett alternativ. Power Tools har även högkvalitativa hydraulaggregat från Hycon. Det gör att vi kan erbjuda en helhetslösning som täcker de behov av hydrauliska verktyg som krävs vid arbete med berg- & stenspräckning.

Utvalda produkter

Power Tools jobbar endast med väl utprövade och testade produkter. Vi vill att du som kund, och användare, ska känna dig trygg i att ditt val av både teknik och produkt är det rätta. Titta på vårat utbud av produkter i shopen. Har du frågor om produkterna finns allt du behöver veta där, annars går det givetvis bra att kontakta oss!