Power Tools vet vad som krävs för att du som entreprenör ska kunna bedriva din verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi vill att du lätt ska kunna hitta den dokumentation du söker.

För viss spräckning och förvaring av spräckningsprodukter krävs det tillstånd. Nedan finner du gällande ansökningsblanketter till både Räddningstjänsten och Polisen. Vi har även samlat dokument som kan användas för anslag vid spräckning. Genom tydliga anslag kan man undvika att störa oroliga grannar. Självklart finns även dokument för riskanalys och riskbedömning vid spräckning med Simplex.

Riskbedömning vid användning av Simplex

Information om farligt gods och ADR

Föreskrifter AFS 2007:1

Vibrationsrapport Systemet SIMPLEX

Information SIMPLEX utbildning

Hyresvillkor Power Rent

Serviceblankett HYCON