Som entreprenör är det viktigt att vara mångsidig. Man vet aldrig vad som väntar när grävskopan sätts i marken. Därmed är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till de omständigheter som dyker upp. Att som entreprenör kunna ta hand om större stenar på egen hand är en stor fördel.

Hyrdaulisk stenspräckning med hycon och hirado

Att arbeta med Simplex stenspräckning och bergspräckning och att kunna sönderdela sten, berg och betong säkert och med omedelbar verkan kan tillföra företaget en mer flexibel och kostnadseffektiv verksamhet. Man kan själv skjuta bort sten, berg och betong som kommer i vägen under arbetet vilket sparar både tid och pengar. Man stärker företagets konkurrenskraft och man får ett större arbetsområde att jobba mot. Användningsområden för Simplex är många. Läs mer om Simplex användningsområden.

Simplexsystemet som är resultatet av flera års utveckling är i dag ett mycket uppskattat system som används runt om i hela Sverige. Vi har användare från mindre entreprenörsfirmor till stora bolag som Peab, NCC, Svevia, Skanska med flera. Säkerheten var i fokus när vi utvecklade Simplexsystemet. Simplex är den första stenspräckningspatronen i världen som har separat tändare. För användaren innebär detta maximal säkerhet vid arbetets utförande.

Investeringskostnaden för Simplex är låg och betalar oftast igen sig redan under det första jobbet. Power Tools jobbar hårt med att marknadsföra produkten för att hjälpa våra kunder runt om i landet. Vi syns i tidningar som Vi i Villa, Villa Fakta, Leveranstidningen Entreprenad, Entreprenadaktuellt med flera. Om ni känner att ni vill bredda kompetensen och stärka er konkurrenskraft i företaget är det bara att kontakta Power Tools så hjälper vi er att komma igång med Simplex Stenspräckning. Det finns även en branschorganisation som bevakar intressen för entreprenörer när det gäller stenspräckning och bergspräckning. Besök gärna Svenska SEBO och läs mer.

Vanliga frågor från entrepenörer

Kan man använda Simplex i tätbebyggda områden?


Simplex är mycket lämpligt att använda i tätbebyggda områden då dess låga vibrationer klingar ut fort jämfört med konventionell dynamit.

Genom att använda Simplex kan man ta bort sten, berg och betong nära husgrunder, vattenledningar och kablar utan att dessa tar någon skada

När är det lämpligt att använda Simplex?


Eftersom Simplex är en säker produkt som skapar minimalt med vibrationer så har den ett brett användningsområde och används med fördel när man behöver spräcka bort sten, skut och betong m.m. i närheten av eller i fastigheter eller andra känsliga ställen. Vid användning av Simplex stenspräckningsprodukter slipper man ofta tidskrävande och dyra besiktningar. Läs gärna mer om användningsområden här!

Skapar Simplex stenkast och splitter?


Om man täcker in och utför spräckningen på rätt sätt enligt anvisningarna så är risken för stenkast försumbar vid sten- och bergspräckning.

Vad är skillnaden mellan sten- & bergspräckning och sprängning?


Simplex sten- & bergspräckningspatroner är krutbaserade och gasgenererande. Krut är till skillnad från dynamit bara explosivt i kamrat/instängt tillstånd. När man utlöser en Simplexpatron antänds krutet och krutet börjar då att brinna. Den gas som då bildas blir i kamrat/instängt läge explosivt med en brinnhastighet på ungefär 350 m/s jämfört med dynamit som har en brinnhastighet på ungefär 6000 m/s. När stenen eller berget spricker försvinner gasen och explosionen upphör. Detta innebär att Simplex skapar minimalt med stenkast och skapar försumbara vibrationer.

Vibrationsrapport (pdf)

Vad är styrkan med Simplex stenspräckningspatroner?

Simplex styrka är framförallt att tändaren är separerad från patronen. Detta innebär för användaren, bättre effekt, större säkerhet och svarar upp mot framtida krav.

Vilka markvibrationer genererar Simplex?


Om Simplex används enligt instruktioner är vibrationerna låga, vilket gör att man kan slippa dyra och tidskrävande besiktningar och stora avspärrningar.