När man tänker på sten och berg som ska sönderdelas så tänker man oftast på stora explosioner. Då är det lätt för oss att förstå att många blir oroliga. Därför har vi samlat ihop svaren på de vanligaste frågorna vi på Power Tools får från både entreprenörer och oroliga grannar.

Nedanför kan du finna de frågor som vi stöter på ganska ofta. Har du andra frågor eller funderingar som du inte får svar på nedanför så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss direkt!

Frågor om Simplex

Vad är Simplex?

Simplex är en krutbaserad patron med ett krut som är specialutvecklat för stenspräckning och bergspräckning. Krutet i patronen har en brinnhastighet på 350m/s att jämföra med dynamit som har en brinnhastighet på 6000m/s. Krutets låga brinnhastighet gör att det skapas minimalt med vibrationer. På de tidigare patronerna som Power Tools tillverkade satt den elektriska tändaren integrerad i patronen. För att maximera säkerheten har Power Tools vidareutvecklat stenspräckningspatronen till dagens Simplexpatroner. Simplexsystemet består av en patron med separat elektrisk tändare. Patronen och den elektriska tändaren sammanförs och patronen blir då ”skarp” precis innan man ska spräcka en sten. Detta ökar säkerheten vid handhavandet av produkten, samt vid transport och förvaring.

Är det kostsamt?


En stenpräckningspatron kostar mer än en dynamitgubbe. Men besiktning behövs oftast inte vid spräckning med Simplex eftersom Simplex helt enkelt ger så låga vibrationer. Däremot så kan du vid sprängning med dynamit tvingas att betala dyrt för besiktning av intilliggande fastigheter.

Är Simplex en beprövad produkt?


Efter en lång historik inom tillverkning av hagelpatroner startade företaget år 2001 igång verksamheten inom stenspräckning och bergspräckning. Företaget har sedan dess målmedvetet arbetat för att ta fram produkter som ska vara väl anpassade för ändamålet och fokus har legat på säkerheten. Simplexsystemet såg dagens ljus år 2007 efter hårt arbete och har sedan dess varit en uppskattad och omtyckt produkt ute hos entreprenörerna.

Är detta en patentskyddad produkt?


Simplex är utvecklad och tillverkas av oss på Power Tools och produkten är patentskyddad.

Är Simplex explosivt?


Krut är inte explosivt i sig utan bara om gasen som bildas när krutet brinner stängs inne, som exempelvis i ett borrhål. Patronerna till systemet Simplex är CE märkta enligt det pyrotekniska direktivet som en så kallad P2 produkt. För mer information kontakta Power Tools.

Kontakta oss för mer information

Avger Simplex några gaser?


Simplex avger försumbara mängder Kolmonoxid CO, sörj därför för god ventilation vid spräckning i slutna utrymmen

Går det att använda Simplex inomhus?


Flera av våra kunder använder Simplex för inomhusarbeten. Power Tools har tagit fram patroner som är speciellt anpassade för inomhusarbeten. Om man exempelvis vill sänka golvet i en källare eller om man vill tilläggsisolera ett källargolv fungerar dessa patroner utmärkt för att få bort betongen.

Går det att använda Simplex under vatten?


Ja, Simplexpatronerna är helt vattentäta och fungerar utmärkt under vatten.

Hur säker är Simplex?


Med den nya Simplexmetoden har vi lagt ner mycket tid och arbete för att öka säkerheten maximalt. Patronen och tändaren levereras separat. Anledningen till att vi har vidareutvecklat vår tidigare stenspräckningspatron och separerat den elektriska tändaren från patronen är att vi helt vill eliminera risken för att patronen skall få en ofrivillig tändning. Det föreligger alltid en risk för att elektriska tändare kan påverkas av kraftfält som högspänningsledningar, jordkabel eller radiosändare under transport och hantering. Att man inte får ha sprängkapseln integrerad i dynamiten i annat fall än när man skall spränga är ju en självklarhet. Detta är lika självklart när det gäller våra produkter.

Kan man använda andra tändare än originalet?


Ja, Simplex går att använda med vanliga sprängkapslar i, typ-VA, Nonel eller Elektroniska sprängkapslar. Man kan då även skjuta Simplex i intervall. När man använder sprängkapslar i stället för Simplex originaltändare så räknas inte Simplex som stenspräckning enligt AFS 2007:1. Hela spränglagen AFS 2007 ska då beaktas. Kontakta oss för mer information.

Kan man använda Simplex i tätbebyggda områden?


Simplex är mycket lämpligt att använda i tätbebyggda områden då dess låga vibrationer klingar ut fort jämfört med konventionell dynamit.

Genom att använda Simplex kan man ta bort sten, berg och betong nära husgrunder, vattenledningar och kablar utan att dessa tar någon skada

När är det lämpligt att använda Simplex?


Eftersom Simplex är en säker produkt som skapar minimalt med vibrationer så har den ett brett användningsområde och används med fördel när man behöver spräcka bort sten, skut och betong m.m. i närheten av eller i fastigheter eller andra känsliga ställen. Vid användning av Simplex stenspräckningsprodukter slipper man ofta tidskrävande och dyra besiktningar. Läs gärna mer om användningsområden här!

Skapar Simplex stenkast och splitter?


Om man täcker in och utför spräckningen på rätt sätt enligt anvisningarna så är risken för stenkast försumbar vid sten- och bergspräckning.

Vad är styrkan med Simplex stenspräckningspatroner?

Simplex styrka är framförallt att tändaren är separerad från patronen. Detta innebär för användaren, bättre effekt, större säkerhet och svarar upp mot framtida krav.

Varför heter det Simplex?


Ordet kommer från det engelska ordet ”simple” som betyder enkel. Vi kallar produkten Simplex därför den är så enkel att använda. Enkelt=Simplex.

Vart tillverkas Simplex?


Simplex är utvecklad och tillverkas i vår fabrik som ligger i Herrljunga kommun.

Vilka ljudnivåer genererar Simplex?


Ljudnivån är normalt sett aldrig över 80db. Har man täckt in ordentligt enligt anvisningar brukar ljudnivån inte överstiga 60db.

Vilka markvibrationer genererar Simplex?


Om Simplex används enligt instruktioner är vibrationerna låga, vilket gör att man kan slippa dyra och tidskrävande besiktningar och stora avspärrningar.

Vilka restriktioner gäller vid transport och förvaring?


Våra produkter klassificeras som 1.4s(UN 0432) vilket är samma klassning som spolarvätska och bilbatterier, detta innebär att fri mängd får transporteras i bil. Simplex har lägsta begärlighetsgraden som är C. Vid förvaring av varor i begärlighetsgrad C skall varorna vara inlåsta i ett plåtskåp, förslutet rum eller byggcontainer eller liknande med hänglås i minst hänglåsklass 2 eller motsvarande tillträdesskydd. Tändarna har begärlighetsgrad B. Vid förvaring av varor i begärlighetsgrad B är kraven att de ska förvaras i skåp som uppfyller klassning SS-3492 (typ vapenskåp).

Vilken täckning behöver jag ha för Simplex?


Simplex skapar minimalt med stenkast. Täckningen beror helt på vart man befinner sig och på objektet. Täcker man in objektet med sprängmattor och med en täckduk så är risken för stenkast försumbar.

Vilket är det rekommenderade säkerhetsavståndet vid användning av Simplex?


Vad användning av Simplex är minsta säkerhetsavstånd 30 meter, man bör alltid täcka objektet som ska spräckas, täck efter omständigheterna.

Frågor om hydraulisk spräckning

Vad är skillnaden mellan sten- & bergspräckning och sprängning?


Simplex sten- & bergspräckningspatroner är krutbaserade och gasgenererande. Krut är till skillnad från dynamit bara explosivt i kamrat/instängt tillstånd. När man utlöser en Simplexpatron antänds krutet och krutet börjar då att brinna. Den gas som då bildas blir i kamrat/instängt läge explosivt med en brinnhastighet på ungefär 350 m/s jämfört med dynamit som har en brinnhastighet på ungefär 6000 m/s. När stenen eller berget spricker försvinner gasen och explosionen upphör. Detta innebär att Simplex skapar minimalt med stenkast och skapar försumbara vibrationer.

Vibrationsrapport (pdf)

Vilka kunder köper era produkter?


Mer än 6.000 entreprenörer använder sig av Power Tools produkter. Våra kunder är allt från den egna entreprenören till de större företagen som Skanska, Peab, NCC, Svevia med flera.

Övriga frågor

Jag vill börja använda era produkter. Hur gör jag?


För att få börja använda Simplex krävs att man minst är 18 år och att man genomgår en endagsutbildning som vi på Power Tools sköter. I utbildningen ingår även ett startpaket som innehåller det man behöver för att direkt komma igång med Simplex. Efter avklarad utbildning är du/ni licensierad användare och du/ni får då ett Spräckkort som intygar detta. För mer information, kontakta oss.

Vart tillverkas Simplex?


Simplex är utvecklad och tillverkas i vår fabrik som ligger i Herrljunga kommun.

Vilka kunder köper era produkter?


Mer än 6.000 entreprenörer använder sig av Power Tools produkter. Våra kunder är allt från den egna entreprenören till de större företagen som Skanska, Peab, NCC, Svevia med flera.

Vilka restriktioner gäller vid transport och förvaring?


Våra produkter klassificeras som 1.4s(UN 0432) vilket är samma klassning som spolarvätska och bilbatterier, detta innebär att fri mängd får transporteras i bil. Simplex har lägsta begärlighetsgraden som är C. Vid förvaring av varor i begärlighetsgrad C skall varorna vara inlåsta i ett plåtskåp, förslutet rum eller byggcontainer eller liknande med hänglås i minst hänglåsklass 2 eller motsvarande tillträdesskydd. Tändarna har begärlighetsgrad B. Vid förvaring av varor i begärlighetsgrad B är kraven att de ska förvaras i skåp som uppfyller klassning SS-3492 (typ vapenskåp).