Är det kostsamt?


En stenpräckningspatron kostar mer än en dynamitgubbe. Men besiktning behövs oftast inte vid spräckning med Simplex eftersom Simplex helt enkelt ger så låga vibrationer. Däremot så kan du vid sprängning med dynamit tvingas att betala dyrt för besiktning av intilliggande fastigheter.