Jag vill börja använda era produkter. Hur gör jag?


För att få börja använda Simplex krävs att man minst är 18 år och att man genomgår en endagsutbildning som vi på Power Tools sköter. I utbildningen ingår även ett startpaket som innehåller det man behöver för att direkt komma igång med Simplex. Efter avklarad utbildning är du/ni licensierad användare och du/ni får då ett Spräckkort som intygar detta. För mer information, kontakta oss.