När är det lämpligt att använda Simplex?


Eftersom Simplex är en säker produkt som skapar minimalt med vibrationer så har den ett brett användningsområde och används med fördel när man behöver spräcka bort sten, skut och betong m.m. i närheten av eller i fastigheter eller andra känsliga ställen. Vid användning av Simplex stenspräckningsprodukter slipper man ofta tidskrävande och dyra besiktningar. Läs gärna mer om användningsområden här!