Varför heter det Simplex?


Ordet kommer från det engelska ordet ”simple” som betyder enkel. Vi kallar produkten Simplex därför den är så enkel att använda. Enkelt=Simplex.