Vilka restriktioner gäller vid transport och förvaring?


Våra produkter klassificeras som 1.4s(UN 0432) vilket är samma klassning som spolarvätska och bilbatterier, detta innebär att fri mängd får transporteras i bil. Simplex har lägsta begärlighetsgraden som är C. Vid förvaring av varor i begärlighetsgrad C skall varorna vara inlåsta i ett plåtskåp, förslutet rum eller byggcontainer eller liknande med hänglås i minst hänglåsklass 2 eller motsvarande tillträdesskydd. Tändarna har begärlighetsgrad B. Vid förvaring av varor i begärlighetsgrad B är kraven att de ska förvaras i skåp som uppfyller klassning SS-3492 (typ vapenskåp).