Power Tools i samarbete med North 62 erbjuder skräddarsydda hyres- och leasinglösningar. Välj din utrustning, få ett prisförslag.

Sätt ihop din utrustning efter önskemål så räknar vi ut vad månadskostnaden blir. När leasingperioden tagit slut kan man om man önskar köpa loss utrustningen för 10 % av totalkostnaden. Vill man sätta in en första förhöjd avgift går det också bra.

Exempel

Ett komplett hydrauliskt borrpaket kostar 69 900 kr. Om man leasar detta paket under 5 år blir månadskostnaden 1 450 kr* och restvärdet blir efter 5 år 6 990 kr (10% restvärde) som man då kan köpa loss utrustningen för.

Leasing är ett bra alternativ

Leasing är ett alternativ till köp eller avbetalning och kan användas vid finansiering av alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden, såsom maskiner,  instrument och office equipment. Finansieringen kan göras till fulla värdet.

Leasinggivaren står som formella ägare av utrustningen och hyr ut utrustningen till dig.  Genom att det är leasinggivarens egendom blir det samtidigt leasinggivarens säkerhet och kan därigenom ofta finansiera utrustningen till dess fulla värde. Leasingkostnaden är avdragsgill som vanlig hyra i ditt företags verksamhet.

Ingen påverkan på balansräkningen à bättre för soliditeten

Utrustningen blir ingen tillgång i din balansräkning eftersom leasinggivaren står som ägare och du behöver inte belasta företagets skuldkonto. En gynnsam följd av att du leasar din utrustning blir därmed positiva effekter på soliditeten.

Anpassa avskrivningen till värdeminskningen

Väljer du leasing som finansieringsform kan du matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen. Vi kan, beroende på vilken avskrivningstakt och vilket restvärde du vill ha, lägga upp leasingkontraktet på mellan 2 och 7 år.

Fullt avdragsgill kostnad

Leasingkostnaden är fullt avdragsgill mot rörelsens resultat. Leasingformen gör det också mycket enklare för dig att budgetera kostnaderna, genom att du vet exakt vilka utgifter du har månad för månad.

Avtalsslut

North 62 kommer 180 dagar innan leasingavtalet löper ut, kontakta er och informera om vilka alternativ som erbjuds vid avtalsslutet. Vid avtalstidens utgång finns följande val:

  • Köpa utrustningen till ett restvärde på 10% av totalkostnaden.
  • Förlänga leasingavtalet enligt önskemål till reducerad leasingavgift.

Övriga Villkor

  • Alla belopp är angivna exkl. moms och frakt;
  • Avtalsstart sker första dagen i månad efter leverans;
  • För tiden mellan leverans och start av avtalet debiteras en interimshyra om 1/30-dels månadshyra per dag;

*Räkneexemplet baseras på ett leasingavtal i maj 2023.