MSB ökar kontrollen av explosiva varor – påverkar dig som använder Simplex

Den 1 augusti 2021 införde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nya krav för hanteringen av explosiva varor.

Förändringen innebär att du som använder Simplex i din verksamhet ska registrera alla personer som hanterar produkten, inte bara föreståndare. Personerna ska registreras med namn och personnummer och skickas till din kommun. Tidigare har det räckt med att endast uppge föreståndare på själva ansökan. Även gällande tillstånd utfärdade före 1 augusti ska kompletteras med den nya informationen.

Ansökningar efter 1 augusti 2021 – gör så

Fyll i ansökan precis som tidigare. Skicka den till din kommun tillsammans med den nya blanketten på samtliga personer som hanterar explosiva varor.

Med samtliga menas de som hanterar de explosiva varorna i verksamheten. Har ni grävmaskinister eller annan personal i verksamheten som inte kommer i kontakt med de explosiva varorna behöver dessa inte anmälas. Däremot ska juridiska personer i verksamheten med ett större inflytande i bolaget anmälas in på den separata blanketten, exempelvis:

  • VD
  • Styrelseledamöter som har ett betydande aktieinnehav i bolaget
  • Övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget.

Uppdatera ditt tillstånd – om du ansökt innan 1 augusti 2021

Kravet gäller även för dig som har tillstånd utfärdade före 1 augusti 2021. Du behöver då komplettera din tidigare ansökan med att fylla i föreståndare och övriga personer med ett större inflytande.

Komplettera din ansökan så snart du kan

Vi rekommenderar att du skickar in kompletteringen så fort som möjligt då handläggningstiden kan vara lång.

Vi hjälper dig med dina frågor
Om något är oklart är ni välkomna att höra av er till oss. Kontakta info@ptools.se.

Ladda ner blankett:
http://www.svenskasebo.se/content/uploads/2021/08/blankett-anmalan-forestandare-deltagare.pdf


För mer information:
http://www.svenskasebo.se/msb-ska-bidra-till-okad-kontroll-over-explosiva-varor/