Simplex 25 mm

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Simplex 25 mm

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Du behöver utbildning och ett giltigt användning & förvaringstillstånd för att köpa denna produkt. Maila ditt tillstånd till tillstand@ptools.se.

Beskrivning

Simplex 25 mm patroner & tändare

Vår 25 mm serie av krutpatroner är vad vi kallar våra standard patroner. Den är framtagen för att du skall borra med din handhållna bergborrmaskin med 28-34 mm.

Frågor & svar

Hur säker är Simplex?


Med den nya Simplexmetoden har vi lagt ner mycket tid och arbete för att öka säkerheten maximalt. Patronen och tändaren levereras separat. Anledningen till att vi har vidareutvecklat vår tidigare stenspräckningspatron och separerat den elektriska tändaren från patronen är att vi helt vill eliminera risken för att patronen skall få en ofrivillig tändning. Det föreligger alltid en risk för att elektriska tändare kan påverkas av kraftfält som högspänningsledningar, jordkabel eller radiosändare under transport och hantering. Att man inte får ha sprängkapseln integrerad i dynamiten i annat fall än när man skall spränga är ju en självklarhet. Detta är lika självklart när det gäller våra produkter.

Kan man använda Simplex i tätbebyggda områden?


Simplex är mycket lämpligt att använda i tätbebyggda områden då dess låga vibrationer klingar ut fort jämfört med konventionell dynamit.

Genom att använda Simplex kan man ta bort sten, berg och betong nära husgrunder, vattenledningar och kablar utan att dessa tar någon skada

Vad är skillnaden mellan sten- & bergspräckning och sprängning?


Simplex sten- & bergspräckningspatroner är krutbaserade och gasgenererande. Krut är till skillnad från dynamit bara explosivt i kamrat/instängt tillstånd. När man utlöser en Simplexpatron antänds krutet och krutet börjar då att brinna. Den gas som då bildas blir i kamrat/instängt läge explosivt med en brinnhastighet på ungefär 350 m/s jämfört med dynamit som har en brinnhastighet på ungefär 6000 m/s. När stenen eller berget spricker försvinner gasen och explosionen upphör. Detta innebär att Simplex skapar minimalt med stenkast och skapar försumbara vibrationer.

Vibrationsrapport (pdf)

Vilka markvibrationer genererar Simplex?


Om Simplex används enligt instruktioner är vibrationerna låga, vilket gör att man kan slippa dyra och tidskrävande besiktningar och stora avspärrningar.

Är Simplex en beprövad produkt?


Efter en lång historik inom tillverkning av hagelpatroner startade företaget år 2001 igång verksamheten inom stenspräckning och bergspräckning. Företaget har sedan dess målmedvetet arbetat för att ta fram produkter som ska vara väl anpassade för ändamålet och fokus har legat på säkerheten. Simplexsystemet såg dagens ljus år 2007 efter hårt arbete och har sedan dess varit en uppskattad och omtyckt produkt ute hos entreprenörerna.

Går det att använda Simplex under vatten?


Ja, Simplexpatronerna är helt vattentäta och fungerar utmärkt under vatten.

Du gillar kanske också…