Spräckmedel

Spräckmedel, även kallat snigeldynamit eller expansivcement, ger tyst och försiktig spräckning av sten, berg och betong.

Med Crackmax spräckmedel kan du spräcka och ta bort stenbumlingar, bergklackar, betongfundament, berghällar mm som du tidigare inte trodde var möjligt.