Den första berg- & stenspräckningspatronen med separat tändare i världen. Ett världspatent för framtiden. Säkrare, Effektivare, Framtidssäkrad.

Vibrationssäkert

Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukare metod än exempelvis konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och stenkast.

Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska stenspräckningspatroner, utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie patroner med separata tändare som vi kallar Simplex. Detta innebär större säkerhet, bättre effekt och svarar upp mot framtida krav. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2 eller klass 3 tändare till patronen.

Det finns flera olika metoder i dag på marknaden när det gäller att spräcka sten eller berg. Till skillnad från exempelvis snigeldynamit och spräck-kilar så sker spräckningen med Simplex med omedelbar verkan.

Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan oftast undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning.  Stenspräckning används idag av Skanska, PEAB, NCC, Svevia samt flera tusen andra entreprenörer.

Vid köp av utrustning ingår leverans och utbildning där våra kompetenta utbildare både levererar utrustningen och genomför utbildningen med dig som kund. Utbildningen sker antingen hos kunden eller på plats hos på Power Tools i Herrljunga, Stockholm eller Uppsala.

Simplexpatroner och tändare
Simplexpatroner

Vill du också utbilda dig i Simplex? Kontakta oss!

Laddning med Simplex

Fördelarna med att spräcka med Simplex

 • Du behöver inte stänga av ett helt arbetsområde och evakuera området inför varje spräckning. Säkerhetsavståndet är 30 meter.
 • Arbeten kan ske nära känsliga byggnader och platser. Simplex avger mycket mindre vibrationer än vid sprängning. Vilket gör att risken för skador på byggnader och fastigheter avsevärt lägre.
 • Simplex avger ingen märkbar dammbildning, därmed påverkas inte miljön på och kring arbetsplatsen. Använd Simplex för en säker och bra arbetsmiljö.
 • Arbeten kan utföras i känsliga områden, som exempelvis inom tättbebyggt område, utan att flera av de problem som vanligen uppstår med explosiva sprängämnen behöver beaktas.
 • Inga särskilda fordon krävs för transport (1.4S).
 • Inga dyra förråd krävs för förvaring. Simplex har den lägsta klassningen för förvaring, begärlighetsgrad C, vilket är samma som för fyrverkerier. Tändarna har begärlighetsgrad B.
 • Vid ordentlig täckning av spräckplatsen – inga stenkast, vilket minimerar risk för person eller materialskador. Patronerna finns i laddning om 4, 8, 15, 30, 45 och 75 gram.
 • En 15 grams Simplexpatron spräcker ungefär 1m3 frilagd sten i ett antal bitar.
 • Högsta laddningen i ett borrhål är begränsat till 75 gram. Vid användning av mer än 75 gram per borrhål gäller hela AFS för sprängarbete.
 • Hål kan borras och laddas oberoende av lutning (vågräta hål). Därmed blir Simplex en ännu enklare produkt att använda.
 • Simplex kan både seriekopplas och skjutas i intervall (Simplex Delaybox)
 • Vi levererar och utbildar direkt hos dig som kund, eller i Power Tools lokaler i Herrljunga, Stockholm eller Uppsala.
 • Patronerna är vattentäta och kan därmed användas under vatten med bra effektivitet.
Simplexväska

Simplex Delay Box

Nyhet! Nu finns Simplex Delay box på lager. Borra och seriekoppla upp till 3 rader för att avfyra i en och samma salva.

Simplex Delay box system innehåller:

 • Delaybox P829 med tillhörande väska
 • 2 meter förlängningskabel med snabbkopplingar
 • 4 meter intervallkabel med snabbkopplingar
 • Delaybox snabbguide, Simplex snabbguide samt Simplex bruksanvisning
 • 30 minuters webbaserad utbildning

Krav för att få inhandla Simplex Delay box

 • Godkänd utbildning Spräckort 1 eller motsvarande utbildning (ex sprängkort A, B)
 • Giltigt användning & förvarings tillstånd som har vart aktivt i minst 6 månader
 • Att genomgå 30 minuters webutbildning om Simplex Delay box

OBS! SÄKERSTÄLL ALLTID dina förutsättningar via ditt POLISTILLSTÅND för arbete i detaljplaneratområde.

Simplex Delaybox

Simplex +75 gram

Simplex finns nu tillgängligt i större laddvikter än 75 gram för kunder med sprängkort minst klass B. Patronerna finns även i olika diametrar, allt för att passa era specifika behov och er borrutrustning.

Patronerna levereras standardsmässigt med Power Tools tändare, men kan också användas med andra tändsystem, såsom Non-El eller VA-kapsel. Se utbudet kring Simplex större patroner här.

Intresserad av att veta mer?

Vanliga frågor och svar

Är Simplex explosivt?


Krut är inte explosivt i sig utan bara om gasen som bildas när krutet brinner stängs inne, som exempelvis i ett borrhål. Patronerna till systemet Simplex är CE märkta enligt det pyrotekniska direktivet som en så kallad P2 produkt. För mer information kontakta Power Tools.

Kontakta oss för mer information

Vad är Simplex?

Simplex är en krutbaserad patron med ett krut som är specialutvecklat för stenspräckning och bergspräckning. Krutet i patronen har en brinnhastighet på 350m/s att jämföra med dynamit som har en brinnhastighet på 6000m/s. Krutets låga brinnhastighet gör att det skapas minimalt med vibrationer. På de tidigare patronerna som Power Tools tillverkade satt den elektriska tändaren integrerad i patronen. För att maximera säkerheten har Power Tools vidareutvecklat stenspräckningspatronen till dagens Simplexpatroner. Simplexsystemet består av en patron med separat elektrisk tändare. Patronen och den elektriska tändaren sammanförs och patronen blir då ”skarp” precis innan man ska spräcka en sten. Detta ökar säkerheten vid handhavandet av produkten, samt vid transport och förvaring.

Vad är styrkan med Simplex stenspräckningspatroner?

Simplex styrka är framförallt att tändaren är separerad från patronen. Detta innebär för användaren, bättre effekt, större säkerhet och svarar upp mot framtida krav.

Varför heter det Simplex?


Ordet kommer från det engelska ordet ”simple” som betyder enkel. Vi kallar produkten Simplex därför den är så enkel att använda. Enkelt=Simplex.

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex. Eller kontakta Power Tools för rekommendation av entreprenörer i ditt område.