Power Tools erbjuder utbildning på Simplex spräckpatroner för dig som är entreprenör. I utbildningen ingår grundläggande material samt goda egenskaper för att kunna spräcka berg och sten på ett säkert och effektivt sätt!

För att få använda Simplexsystemet krävs att man är 18 år fyllda och att man har genomgått en utbildning som Power Tools ombesörjer för, utbildningen innefattar även MSB 2019:2 krav på P2 produkter. Efter genomförd utbildning erhåller man ett spräckkort och är då godkänd för att arbeta med SIMPLEX® i sten berg och betong.

I utbildningen ingår dessutom

  • Väska med tändapparat
  • Kabel 30 meter för säkerhetsavstånd
  • 4 stycken klämmor
  • Täckduk 5×5 meter
  • Laddkäpp
  • Hink
  • Spade
Simplexväska
I utbildningen ingår ett startkit

Utbildningen består av två delar, en praktisk och en teoretisk. Den praktiska delen omfattar borrning, laddning och skjutning. Alla säkerhetsaspekter och riskanalyseringar ingår. Den teoretiska delen består av genomgång av aktuella lagar och regler, diskussioner och avslutas med ett teoretiskt test. Som bevis för genomförd utbildning får du ett Spräckkort.

Spräckkortet från Power Tools som är ett kompetensbevis gäller för Power Tools produkter och det system du genomgått utbildning på. Används produkter från andra tillverkare av t.ex. sprängkapslar, dynamit eller andra explosiva varor ansvarar inte Power Tools för konsekvenser, tillbud som kan uppkomma. Det är viktigt att känna till att vid användandet av andra produkter än Power Tools produkter faller ansvarsfrågan gällande kompetens tillbaka på arbetsgivaren och på den leverantör som förmedlat produkterna.

Intresserad av att veta mer eller vill du boka tid för utbildning? Kontakta oss!

Cristoffer Carlsson

Utbildningsansvarig

070-233 42 98

Sten- och bergspräckare är numer ett erkänt yrke!

I januari 2021 erhöll Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) ett beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) att kvalifikationen ”Sprängarbas – Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter i berg, block och sten” inplaceras på nivå 4 inom Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Beslutet innebär att SEBO ska granska de utbildningsföretag som önskar få sin utbildning för mindre komplicerat slag av sprängarbete med deflagrerande produkter godkänd för en nivåplacering enligt SeQF.

De kunskaper och kvalifikationer som krävs för att på ett säkert sätt arbeta som sprängarbas med deflagrerande produkter formaliseras av MYH.

Power Tools utbildningar är granskade och godkända för en nivåplacering enligt SeQF.

Läs mer om kvalifikationen på: SEBO » SEBO är godkänd utfärdare enligt SeQF. Sprängarbas för mindre komplicerat slag (svenskasebo.se)

Se priser och fullständiga villkor om utbildning i Simplex här