SIMPLEX® Stenspräckningspatroner

Ett världspatent med separat tändare

Simplex. Patroner för stenspräckning och Bergspräckning.jpg

                            Patroner för stenspräckning och Bergspräckning

Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska Berg- & Stenspräckningspatroner, utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie Simplexpatroner för Stenspräckning och Bergspräckning med separata tändare. Att frakta och hantera patronerna utan tändaren i patronen ser vi som lika självklart som att man inte fraktar dynamit med tändaren applicerad.  Separata tändare innebär för användaren, större säkerhet, bättre effekt, och svarar upp mot framtida krav när det gäller sten och bergspräckning. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2 eller trögare klass 3 tändare till patronen, detta kunde man inte göra med vår tidigare patron med inbyggd tändare. När man arbetar med Simplexsystemet kan man upprätthålla en nollvision i olyckstillbud och skador på byggnationer och fastigheter.

Mer om Simplex

Nollvision med SIMPLEX®

 

 

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex.

Eller kontakta respektive försäljningsområde ovan för rekommendation av entreprenörer i ditt område.