Simplex®

Den eneste steinsprekkingspatronen med separat tenner. Et verdenspatent for fremtiden. Sikrere – mer effektivt – fremtidssikkert.

Vibrasjonssikkert

SIMPLEX® er et system fra Power Tools for sprekking av stein, berg og betong. Systemet har elektrisk detonering av små, kruttladede patroner. Over lang tid har Power Tools utviklet en ny serie med elektriske steinsprekkingspatroner. Utviklingen har gått fra patroner med innebygde tennere til en helt ny serie patroner med separate tennere. For brukeren innebærer dette bedre effekt, større sikkerhet og overholdelse av fremtidige krav. En annen klar fordel med separat tenner er at man kan velge om man vil ha tenner i klasse 2 eller den tregere klasse 3.

Kruttet har fordelen av å ha en mye lavere forbrenningshastighet sammenlignet med konvensjonelle sprengstoffer. Dette fører til lavere risiko, mer miljøvennlig og økonomisk drift og muligheten til å unngå dyre besiktigelser av grunnmurer. Takke være at vibrasjonene dør raskt ut, kan sprekkingen utføres i nærheten av grunnmurer, vannledninger, fjernvarmeledninger, strømledninger og andre sensitive objekter uten at disse tar skade. Selv mindre steiner og små bergknauser som stikker opp i gressplenen kan fjernes ved å benytte seg av steinsprekking. Steinsprekking brukes i dag av de fleste store entreprenørene i Sverige, i tillegg til flere tusen mindre entreprenører.

Simplexpatroner och tändare
Simplexpatroner

Plassering av SIMPLEX®-patron

Fordelene med å sprekke med Simplex

  • Det er ikke nødvendig å stenge av et arbeidsområde og evakuere området før hver sprekking. Sikkerhetsavstanden er på kun 30 meter ved arbeid med Simplex.
  • Arbeidet kan skje i nærheten av sensitive bygninger og steder.
  • Sprekkingen gir ingen merkbar støvutvikling, og er derfor miljøvennlig. Bruk Simplex for et sikkert og godt arbeidsmiljø.
  • Arbeidet kan utføres i sensitive områder, som i tettbebygde strøk, uten å måtte ta hensyn til flere av problemene som vanligvis oppstår ved bruk av eksplosive sprengstoffer.
  • Det er ingen særskilte krav til kjøretøy for transport (1.4S).
  • Det er ingen krav til dyre lagerfasiliteter. Simplex har den laveste klassifiseringen for oppbevaring, klasse C, som er den samme som for fyrverkerier.
Simplexväska

Vanliga frågor och svar

Er Simplex eksplosivt?

Krutt er ikke eksplosivt i seg selv, kun dersom gassen som utvikles når kruttet brenner stenges inne, som for eksempel i et borehull. Simplex regnes ikke som sprengning, men som steinsprekking, og reguleres av AFS 2007:1. Kontakt Power Tools for mer informasjon.

Hvorfor heter det Simplex?

Ordet kommer fra det engelske ordet “simple”, som betyr “enkelt”. Simplex er enkelt å bruke. Enkelt=Simplex.

Hva er Simplex?

Simplex er en kruttbasert patron med krutt som er spesialutviklet for steinsprekking og bergsprekking. Kruttet i patronen har en forbrenningshastighet på 350 m/s. Til sammenligning har dynamitt en forbrenningshastighet på 6000 m/s. Kruttets lave forbrenningshastighet fører til at det skapes minimalt med vibrasjoner. På de tidligere patronene som Power Tools produserte satt den elektriske tenneren integrert i patronen. For å gjøre produktet så sikkert som mulig har Power Tools videreutviklet steinsprekkingspatronen til dagens Simplex-patroner. Simplex-systemet består av en patron med separat, kruttbasert elektrisk tenner. Patronen og den elektriske tenneren settes sammen, og patronen blir da “skarp” rett før man skal sprekke steinen. Dette øker sikkerheten ved håndtering, transport og oppbevaring av produktet.

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex. Eller kontakta Power Tools för rekommendation av entreprenörer i ditt område.