Spørsmål og svar

När man tänker på sten och berg som ska sönderdelas så tänker man oftast på stora explosioner. Då är det lätt för oss att förstå att många blir oroliga. Därför har vi samlat ihop svaren på de vanligaste frågorna vi på Power Tools får från både entreprenörer och oroliga grannar.

Nedanför kan du finna de frågor som vi stöter på ganska ofta. Har du andra frågor eller funderingar som du inte får svar på nedanför så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss direkt!

Frågor om Simplex

Avgir Simplex noen gasser?

Simplex avgir minimale mengder NOx-gasser.

Er det kostbart?

En steinsprekkingspatron koster mer enn en dynamittgubbe. Som oftest er det imidlertid ikke behov for besiktigelse før sprekking med Simplex, ettersom Simplex skaper så svake vibrasjoner. Ved sprengning med dynamitt vil du derimot ofte være tvunget til å betale mye penger for besiktigelse av nærliggende eiendommer.

Er det mulig å bruke Simplex innendørs?

Flere av kundene våre bruker Simplex til innendørsarbeid. Power Tools har utviklet patroner som er spesielt tilpasset til bruk innendørs. Dersom man f.eks. skal senke eller tilleggsisolere et kjellergulv fungerer patronene utmerket til å fjerne betongen.

Er Simplex eksplosivt?

Krutt er ikke eksplosivt i seg selv, kun dersom gassen som utvikles når kruttet brenner stenges inne, som for eksempel i et borehull. Simplex regnes ikke som sprengning, men som steinsprekking, og reguleres av AFS 2007:1. Kontakt Power Tools for mer informasjon.

Er Simplex et velutprøvd produkt?

Etter en lang historie med produksjon av haglepatroner, startet selskapet i 2001 virksomheten innen steinsprekking og bergsprekking. Siden den gang har selskapet jobbet målrettet for å utvikle produkter som er godt tilpasset formålet, og fokuset har alltid vært på sikkerheten. Etter en omfattende prosess så Simplex dagens lys i 2007, og siden den gang har systemet vært et populært produkt blant entreprenørene.

Hva er den anbefalte sikkerhetsavstanden ved bruk av Simplex?

Det kommer an på omstendighetene. Dersom man står åpent uten beskyttelse er sikkerhetsavstanden kun 30 meter. Dynamitt krever til sammenligning en sikkerhetsavstand på 300 meter.

Hva er fordelen med Simplex steinsprekkingspatroner?

Fordelen med Simplex er fremfor alt at tenneren er adskilt fra patronen. For brukeren innebærer dette bedre effekt, større sikkerhet og overholdelse av fremtidige krav.

Hva er Simplex?

Simplex er en kruttbasert patron med krutt som er spesialutviklet for steinsprekking og bergsprekking. Kruttet i patronen har en forbrenningshastighet på 350 m/s. Til sammenligning har dynamitt en forbrenningshastighet på 6000 m/s. Kruttets lave forbrenningshastighet fører til at det skapes minimalt med vibrasjoner. På de tidligere patronene som Power Tools produserte satt den elektriske tenneren integrert i patronen. For å gjøre produktet så sikkert som mulig har Power Tools videreutviklet steinsprekkingspatronen til dagens Simplex-patroner. Simplex-systemet består av en patron med separat, kruttbasert elektrisk tenner. Patronen og den elektriske tenneren settes sammen, og patronen blir da “skarp” rett før man skal sprekke steinen. Dette øker sikkerheten ved håndtering, transport og oppbevaring av produktet.

Hvilke lydnivåer genererer Simplex?

Lydnivået er normalt sett aldri over 80 dB. Dersom man har dekket til ordentlig i henhold til anvisningene vil lydnivået som regel ikke overstige 60 dB.

Hvilke markvibrasjoner genererer Simplex?

Dersom Simplex brukes i henhold til instruksjonene vil det nesten ikke genereres vibrasjoner i det hele tatt, noe som gjør at man slipper dyre og tidkrevende besiktigelser og store avsperringer.

Hvilken tildekking bør jeg bruke med Simplex?

Simplex skaper minimalt med steinsprut. Tildekkingen kommer helt an på hvor man befinner seg og objektet som skal sprekkes. Dekker man til objektet med sprengningsmatter og dekkeduk er risikoen for steinsprut minimal.

Hvor produseres Simplex?

Simplex er utviklet og produsert på fabrikken vår i Herrljunga kommune.

Hvor sikkert er Simplex?

Vi har lagt ned mye tid og arbeid i den nye Simplex-metoden for å gjøre sikkerheten så god som mulig. Patronen og tenneren leveres separat. Grunnen til at vi har videreutviklet den tidligere steinsprekkingspatronen og adskilt den elektriske tenneren, er at vi ønsker å totalt eliminere risikoen for at patronen skal gå av ved et uhell. Det foreligger alltid en risiko for at elektriske tennere kan påvirkes av kraftfelt som høyspentledninger, jordkabler og radiosendere under transport og håndtering. At fenghetten ikke skal være integrert i dynamitten bortsett fra når man skal sprenge er jo en selvfølge. Dette er like selvsagt når det gjelder våre produkter.

Hvorfor heter det Simplex?

Ordet kommer fra det engelske ordet “simple”, som betyr “enkelt”. Simplex er enkelt å bruke. Enkelt=Simplex.

Kan Simplex benyttes i tettbebygde områder?

Ja, Simplex kan benyttes i tettbebygde områder. Ettersom Simplex skaper svært lite vibrasjoner og er et sikkert produkt, kan det brukes i nærheten av grunnmurer, vannledninger og kabler. Det er ofte ikke behov for kostbare og tidkrevende besiktigelser

Kan Simplex brukes under vann?

Ja, Simplex er helt vanntett og fungerer utmerket under vann.

Når er det ideelt å bruke Simplex?

Ettersom Simplex er et sikkert produkt som skaper minimalt med vibrasjoner, har det et bredt bruksområde og kan med fordel brukes når man skal sprekke bort stein, steinblokker og betong o.l. i nærheten av eller på eiendommer eller andre sensitive områder. Ved bruk av Simplex steinsprekkingsprodukter slipper man også tidkrevende og dyre besiktigelser.

Skaper Simplex steinsprut og splinter?

Dersom man dekker til godt og utfører sprekkingen på riktig måte i henhold til anvisningene, er risikoen for steinsprut minimal ved stein- og bergsprekking.

Frågor om hydraulisk spräckning

Hva er forskjellen mellom stein- og bergsprekking og sprengning?

Simplex stein- og bergsprekkingspatroner er kruttbaserte og gassgenererende. Krutt er, i motsetning til dynamitt, kun eksplosivt i innestengt tilstand. Når man utløser en Simplex-patron vil kruttet antennes og begynne å brenne. Gassen som da utvikles er innestengt, og blir dermed eksplosiv med en forbrenningshastighet på ca. 350 m/s. Til sammenligning har dynamitt en forbrenningshastighet på 6000 m/s. Når steinen eller berget sprekker forsvinner gassen og eksplosjonen er over. Dette betyr at Simplex skaper minimalt med steinsprut og minimal vibrasjon.

Hvilke kunder kjøper produktene deres?

Over 6000 entreprenører benytter seg av Power Tools’ produkter. Våre kunder spenner seg fra selvstendige entreprenører til de store selskapene som Skanska, Peab, NCC, Svevia mfl.

Övriga frågor

Hvor produseres Simplex?

Simplex er utviklet og produsert på fabrikken vår i Herrljunga kommune.

Hvilke kunder kjøper produktene deres?

Over 6000 entreprenører benytter seg av Power Tools’ produkter. Våre kunder spenner seg fra selvstendige entreprenører til de store selskapene som Skanska, Peab, NCC, Svevia mfl.

Hvilke restriksjoner gjelder for transport og oppbevaring?

Våre produkter klassifiseres som 1.4S (UN 0323).