Sprekking

Spräckning med Simplex har mängder med användningsområden och väldigt få begränsningar. Simplex kan användas i utmanande miljöer med utmärkta resultat!

Spräckning med Simplex

Sten och Bergspräckning vid schaktning av allt från villatomter till simbassänger!

Vid anläggning av villatomter, pooler i villaträdgårdar händer det ofta att man stöter på sten eller berg. Oftast ligger den tänkta huset eller poolen i nära anslutning till fastigheten och även till grannfastigheter. Då Simplex stenspräckningspatroner skapar knappt mätbara vibrationer krävs det oftast till skillnad från sprängning inga dyra besiktningar av kringliggande fastigheter. En annan fördel med Simplex är att säkerhetsavståndet endast är 30 meter, inga större avspärrningar krävs vid arbete med sten och bergspräckning.

Detta gör att Simplex lämpar sig väldigt bra vid villabyggen, anläggning av en pool, dränering m.m. Idag finns det många grävmaskinsfirmor som har utbildning på Simplex sten- & bergspräckning runt om i landet. Att anlita en grävmaskinsfirma med utbildad personal på Simplexsystemet innebär att man endast behöver anlita ett företag för grävning och borttagning av sten och berg, vilket både är kostnads- och tidsbesparande.

Hydraulisk spräckning

Power Tools har även hydrauliska verktyg i produktsortimentet. Förutom de nödvändiga verktygen för spräckning, som hydraulaggregat och borrutrustning, har vi även hydraliska spräckverktyg av bästa kvalité. Vi jobbar endast med väl beprövade varumärken för spräckning. Idag erbjuder vi spräckare från Kilrox och Hirado i en lång rad olika storlekar. Att ha en hydraulisk spräckare kan ge din verksamhet en än större bredd och snabbhet. Den stora fördelen, anser vi, är att du som entreprenör kan hantera sten, berg och betong på egen hand med väldigt kort varsel.

När är det läge att spräcka med Simplex?

Avloppsbrunnar

I dag finns det mer än 70 000 underkända avlopp i Sverige. När ett nytt avlopp skall grävas så finns det alltid en risk för att man stöter på sten eller berg. Att man då har en grävmaskinsfirma med utbildad personal på Simplexsystemet sparar då både tid och pengar.

Inomhus

Power Tools har flera kunder som jobbar aktivt med att schakta ut källare i privatbostäder. Simplex används även i flera större projekt. Bland annat sänkning av källargolv på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Kabel- och rörgravar

Har man ett hus eller sommarstuga som skall anslutas till el och/ eller vatten och en rörgrav skall grävas fram kan det vara så att det kommer sten eller berg i vägen. Fördelen med Simplex är att det idag finns mer än 8000 entreprenörer som har utbildning på Simplexsystemet för sten- och bergspräckning vilket innebär att grävmaskinisten kan spräcka bort dessa stenar eller berg själv och man behöver inte ringa in någon sprängfirma vilket både sparar tid och pengar.

Stenspräckning i trädgård med Simplex rörgrav

Vägbyggen

Att jobba med Simplex vid vägarbeten har flera fördelar. Befinner man sig i känsliga miljöer som t.ex. vattentäkter kan sprängning till och med vara förbjudet. Många gånger kan man utföra sten och bergspräckning i direkt anslutning till riksvägar utan att man behöver stänga av trafiken, vilket också är en stor fördel. Är man inom planlagt område så slipper man oftast också att besikta omkringliggande fastigheter vilket kan spara både pengar och arbetstid.

Sekundärspräckning i gruvor och dagbrott

I dag finns det mer än 70 000 underkända avlopp i Sverige. När ett nytt avlopp skall grävas så finns det alltid en risk för att man stöter på sten eller berg. Att man då har en grävmaskinsfirma med utbildad personal på Simplexsystemet sparar då både tid och pengar.

Spräckning i utmanande miljöer intill garage

Anläggningsarbeten där sprängämnen ej kan användas

Idag läggs det ofta stort fokus på miljöpåverkan när det gäller beredningar av bostadsområden, vägbyggen mm. Kraven på buller, vibrationer mm har blivit mer restriktivt. Simplex kan oftast möta upp dessa krav och är därför ett bra alternativ där sprängning inte är tillåten.

Rivning av betongkonstruktion

Att spräcka sönder betongfundament, betongväggar, källargolv mm är ett arbetsområde där Simplex fungerar utmärkt.

Skutdelning i gruvor och stenbrott

Att ta bort skut och rester efter sprängning är ett användningsområde där Simplex lämpar sig bra. Med ett litet säkerhetsavstånd behöver man oftast inte utrymma stora områden. Detta gör att man på ett effektivt, tids – och kostnadsbesparande sätt kan ta bort skut i gruvor och stenbrott.

Rensning av berg och sten på byggplatser

Till skillnad från sprängning så kräver inte Simplex stora avspärrningar. Stenkast och damm är obefintligt och ljudnivån på Simplex är väldigt låg, detta gör att Simplex lämpar sig väldigt bra vid bergspräckning och stenspräckning på en byggarbetsplats.

Brytning av stenblock i stenbrott eller stenhuggeri

Om man är verksam inom stenhuggeri och jobbar med att spräcka ut stenblock så är Simplex ett bra alternativ. Simplex stenspräckningspatroner finns i flera olika storlekar vilket möjliggör att man kan spräcka ut stenblock med minimerad risk för sprickor.

Rensning av stopp i stenkrossar och malmkvarnar

Ett stopp i stenkrossen kan man på ett smidigt sätt avhjälpa med Simplex. Simplex finns från 4 gram och uppåt. Stenar i olika storlekar kan man lätt spräcka sönder i mindre bitar och på så sätt få bort stoppet.

Lösa block i tunnlar

I tunnlar liksom på många andra arbetsplatser har Simplex fördelen av att det är näst intill vibrationsfritt och ett miljövänligt alternativ till sprängning. Att säkerhetsavståndet också är begränsat är en klar fördel. Vid tunnelarbeten vistas man emellanåt under vibrationskänsliga miljöer.

I jord- och skogsbruk

Större stenar som dyker upp på åkrar eller vid dikning kan man lätt spräcka sönder i mindre hanterbara format med Simplex. Simplex kan också vara till stor nytta vid breddning och anläggning av skogsvägar.

Undervattensschaktning

Då Simplex stespräckningspatronerna är helt vattentäta kan man även spräcka under vatten. Power Tools har flera kunder med dykfirmor som jobbar aktivt med Simplexsystemet.

Frågor och svar om spräckning med Simplex

Kan Simplex benyttes i tettbebygde områder?

Ja, Simplex kan benyttes i tettbebygde områder. Ettersom Simplex skaper svært lite vibrasjoner og er et sikkert produkt, kan det brukes i nærheten av grunnmurer, vannledninger og kabler. Det er ofte ikke behov for kostbare og tidkrevende besiktigelser

Er det mulig å bruke Simplex innendørs?

Flere av kundene våre bruker Simplex til innendørsarbeid. Power Tools har utviklet patroner som er spesielt tilpasset til bruk innendørs. Dersom man f.eks. skal senke eller tilleggsisolere et kjellergulv fungerer patronene utmerket til å fjerne betongen.

Hvor sikkert er Simplex?

Vi har lagt ned mye tid og arbeid i den nye Simplex-metoden for å gjøre sikkerheten så god som mulig. Patronen og tenneren leveres separat. Grunnen til at vi har videreutviklet den tidligere steinsprekkingspatronen og adskilt den elektriske tenneren, er at vi ønsker å totalt eliminere risikoen for at patronen skal gå av ved et uhell. Det foreligger alltid en risiko for at elektriske tennere kan påvirkes av kraftfelt som høyspentledninger, jordkabler og radiosendere under transport og håndtering. At fenghetten ikke skal være integrert i dynamitten bortsett fra når man skal sprenge er jo en selvfølge. Dette er like selvsagt når det gjelder våre produkter.

Skaper Simplex steinsprut og splinter?

Dersom man dekker til godt og utfører sprekkingen på riktig måte i henhold til anvisningene, er risikoen for steinsprut minimal ved stein- og bergsprekking.

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala entreprenadfirma och fråga om Simplex. Eller kontakta respektive försäljningsområde nedan för rekommendation av entreprenörer i ditt område.