Hycon

Ett av våra absolut mest populära varumärken är danska Hycon. Hycon har utvecklat ett mycket mångsidigt system för sönderdelning av tuffa material. Deras produkter används idag världen över med ständigt god kvalité och tillförlitlighet. Hycons hydraulaggregat är tillräckligt kompakta för att transporteras i de flesta hantverkares bilar.
Vi har valt att jobba med hydrauliska verktyg främst på grund av kraften som levereras och tillförlitligheten. Hydrauliska system är helt slutna och blir på så sätt skyddade från miljön utanför. Därför kan man till och med använda Hycons verktyg under vatten.